Nationell strategi mot nätmobbning

Motion 2019/20:2952 av Edward Riedl (M)

av Edward Riedl (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ta fram en nationell strategi för att motverka nätmobbning av unga och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Mobbning sker bl.a. i skolan och numera också på internet. Det är tillräckligt svårt att upptäcka mobbning i skolan trots att det finns många vuxna i barnens närhet. De flesta unga är i dag uppkopplade både på skolan och hemma med sina telefoner och datorer. Det gör att många som utsätts för mobbning aldrig slipper undan sina plågoandar. Dessutom har formen för mobbningen ändrat karaktär och mycket av det som publiceras på internet finns också kvar för all framtid. Självklart är det i första hand föräldrars ansvar att lära sina barn vad som är rätt eller fel. I det ingår i dag också att lära sina barn hur man tänker och agerar på internet. Men det finns ändock skäl att ta fram en nationell strategi för att motverka nätmobbning av unga.

Att regeringen under den gångna mandatperioden lagt fram en proposition för att stärka skyddet mot näthat är i sig bra, men inte tillräckligt. Att inrätta en nationell strategi är fortfarande av största betydelse för att på ett brett sätt, i form av konkreta aktioner såväl som förebyggande arbete, komma åt ett ständigt växande samhälls­problem.

 

 

Edward Riedl (M)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)