Nationell strategi för sällsynta diagnoser

Motion 2022/23:1452 av Ulrika Westerlund och Annika Hirvonen (båda MP)

av Ulrika Westerlund och Annika Hirvonen (båda MP)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behov av nationell strategi för sällsynta diagnoser och sällsynta sjukdomar och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Människor med sällsynta diagnoser eller sällsynta sjukdomar har ofta mycket svårt att få sammanhängande hjälp och stöd. Mycket återstår tills det kan bli en trygg situation för så väl patienter, anhöriga och även vårdpersonal som annars sällan kommer i kontakt med en viss typ av sjukdomar. Vi måste ha säkerställt en struktur där den enskilde ska få insatser av kunnig personal som känner till deras situation och har gedigen kunskap Även tillgången till särläkemedel måste fungera. Vi anser att det behövs en nationell strategi för sällsynta diagnoser som tar utvecklingen ett steg vidare. I utformningen bör funktionsrätts- och patientorganisationer som arbetar med frågorna finnas med.

 

 

Ulrika Westerlund (MP)

Annika Hirvonen (MP)

 

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-22 Granskad: 2022-11-23 Hänvisad: 2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)