Nationell strategi för att säkerställa god tillgång på rent dricksvatten i hela landet

Motion 2017/18:1356 av Per-Arne Håkansson m.fl. (S)

av Per-Arne Håkansson m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över förutsättningar för en nationell strategi för säkerställande av hög dricksvattenkvalitet i hela landet och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Rent dricksvatten är närmaste en självklarhet i Sverige, men knappast utifrån ett globalt perspektiv. Det är få länder som kan uppvisa den vattenkvalitet Sverige har.

Just av det skälet, att rent vatten är en naturlig del av vardagen, finns det anledning att uppmärksamma frågan utifrån ett utvecklings- och klimatpolitiskt perspektiv.

En hållbar utveckling förutsätter en hög vattenkvalitet över hela landet. Genom EU:s dricksvattendirektiv kommer frågan att belysas ytterligare.

Sverige har kunskap och teknik som kan innebära att vattenbranschen också kan utvecklas ytterligare utifrån exporthänseende och på så sätt bidra till att stärka ”varumärket Sverige”.

Rent organisatoriskt är det kommunerna som genom lokala va-anläggningar, verk, organisationer eller bolag ansvarar för verksamheten.

I många fall kommer det kommande år att krävas en hel del investeringar för att modernisera va-anläggningar och ledningar, och det är också ett faktum att ökad efterfrågan på va-ingenjörer, tekniker etc kommer att kanalisera behovet av fler utbildningsplatser inom området.

 

 

Per-Arne Håkansson (S)

 

Anna Wallentheim (S)

Ingemar Nilsson (S)

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-03 Granskad: 2017-10-03 Hänvisad: 2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)