Nationell samling av förebilder och framgångsprojekt

Motion 2019/20:1645 av Ann-Sofie Lifvenhage (M)

av Ann-Sofie Lifvenhage (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att skapa en nationell samling av förebilder och framgångsprojekt för att förenkla möjligheten att utbyta funktionella lösningar och kompetenshöja kommuner/regioner och därmed stå bättre rustade inför framtida utmaningar och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverige är ett fantastiskt land med kommuner och regioner som många gånger står inför likvärdiga situationer att hantera och liknande frågeställningar att lösa. Genom att starta en nationell ”framgångsbank” där kommuner och regioner gemensamt samlar fråge­ställningar, lösningar och utvärderingar bidrar vi gemensamt till kunskapshöjning och att framgångsfaktorer och framgångsrika projekt lyfts, samtidigt som kommuner och regioner ges en skjuts att sporras till förbättring. Att visa sin kunskap inom ett område stärker identiteten och att ha en smidig ”bank” av potentiella studiebesöksorder förenklar möjligheten att kompetenshöja den egna kommunen/regionen. Under ett nationellt paraply, lättillgängligt för kommuner och regioner, skapas enkelt en nationell bank att hämta inspiration, idéer och kunskap ifrån, till exempel Gnestamodellen där man effektivt via samverkan mellan civilsamhälle och kommun har minskat utanförskap och ensamhet och behov av insatser från sjukvård och kommun. Det leder till att man nu i Gnesta har en ökad trygghetsgrad, ökad upplevd trivsel bland äldre och ökat välmående samtidigt som man arbetar smartare med de gemensamma skattemedel som framgent ska räcka till mer för fler.

Att bjuda andra kommuner och regioner på liknande exempel, planer, fallgropar och


 resultat gör att vi tillsammans skapar ett bättre Sverige rustat för förbättringar, utma­ningar och problem framgent.

 

 

Ann-Sofie Lifvenhage (M)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)