Nationell minnesdag för seyfo/det armeniska folkmordet

Motion 2021/22:2346 av Robert Hannah (L)

av Robert Hannah (L)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa en minnesdag för seyfo/det armeniska folkmordet och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sedan år 2019 är den 24 april en nationell minnesdag för seyfo/det armeniska folkmordet i Frankrike. Det finns flera skäl för även Sverige att utlysa den 24 april till en nationell minnesdag för seyfo/det armeniska folkmordet.

Turkiet förnekar än idag – över hundra år senare – sitt folkmord på landets kristna minoriteter. Det är ett brott enligt turkisk lag att hävda att folkmordet har skett. Dessutom är folkmordet det första större folkmordet från 1900-talet och inspirerade Förintelsen. Det lämpligaste datumet för minnesdag är därför den 24 april, vilket är den dag som de utsatta folkslagen gemensamt har valt för att hålla årliga minnesstunder.

Robert Hannah (L)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-01 Granskad: 2021-10-01 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)