Nationell läkemedelslista

Motion 2015/16:1057 av Lotta Finstorp och Lotta Olsson (båda M)

av Lotta Finstorp och Lotta Olsson (båda M)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa en nationell läkemedelslista i Sverige och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Läkemedel och läkemedelshantering är något som hanteras av många olika personer och många olika professioner runt varje ordinerat läkemedel. Varje läkemedelsordination finns dokumenterad på recept, men varken recepten eller de samlade ordinationerna samordnas mellan olika vårdgivare. Det finns pga. de starka sekretessreglerna som råder i sjukvården inget rapporteringssystem för hur den totala läkemedelslistan ser ut.

Därför händer det inte alltför sällan att personer felaktigt tar för många mediciner eller för få eller tar läkemedel tillsammans som är direkt skadliga. Dessa felaktiga läkemedelshanteringar leder till förgiftningar och andra komplikationer och innebär risker och lidande för patienten.

Dessutom leder det till kostnader för både läkemedel och sjukhusvård helt i onödan. Antalet patienter som sjukhusvårdats pga. felaktig läkemedelshantering är inte försumbart. Sjukvårdspersonal arbetar också ofta för olika vårdgivare lokalt, men även i landet. Det är bra och flexibelt, men då behöver ordinationssystemen också vara lika. Därför behöver vi en nationell läkemedelslista, en lista där hela patientens ordinerade läkemedel finns nedtecknade och där ordinerande läkare eller annan profession kan se hela listan.

Lotta Finstorp (M)

Lotta Olsson (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2015-10-05 Granskad: 2015-10-05 Hänvisad: 2015-10-13
Yrkanden (1)