Näthat

Motion 2013/14:Ju389 av Irene Oskarsson (KD)

av Irene Oskarsson (KD)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att skolan bör undervisa i säkerhet och etik på internet i syfte att undvika smutskastning på nätet.1

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att polisen bör få ytterligare resurser för att utreda brott mot unga på nätet.

  3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda möjligheten att kriminalisera grova kränkningar på internet.2

1 Yrkande 1 hänvisat till UbU.

2 Yrkande 3 hänvisat till KU.

Motivering

Under året nåddes vi av flera medialt uppmärksammade fall av näthat mot unga flickor. Vi hade den förfärliga nyheten från Kanada att en 15-årig flicka begått självmord efter att en avklädd bild av henne cirkulerat på nätet. Det var via en manlig bekant som bilden cirkulerat till gemensamma klasskamrater, vänner och släktingar och därefter hade den publicerats på Facebook. Allt detta ledde till att flickan upplevde en fruktansvärd skam, vilket gjorde att hon inte enbart bytte skola, utan också att hon påbörjade ett destruktivt beteende. Slutligen tog hon sitt liv. Denna nyhet är oerhört tragisk och chockerande.

Sverige är inte förskonat från näthat. I Göteborg har ett flertal fall inträffat där en person hängt ut ett hundratal flickor och smutskastat dem på sociala medier. Våra ungdomar, inte minst flickorna, är de som är mest utsatta.

Barn och ungdomar ser ofta inte riskerna förknippade med aktivitet på nätet. I skolan bör barn och ungdomar därför få kunskap i etik och uppförande (vett och etikett, så kallad netikett) på nätet, samt information om riskerna förknippade med publicering av bilder och inlägg. Det är värdefullt med kunskap om hur man skyddar sig såväl som hur man beter sig förnuftigt mot andra. Förutom att inkludera detta som ett moment i skolundervisningen, bör de som publicerar kränkande bilder eller smutskastar andra kunna lagföras. Idag finns ingen lagstiftning mot näthat och nätkränkningar. Behovet av lagstiftning är något som Datainspektionen har identifierat och som regeringen uppmanats att se över. I ljuset av de nätkränkningar som skett på sociala medier i närtid räcker inte dagens bestämmelser om förtal för att få bukt med problemen.

Stockholm den 4 oktober 2013

Irene Oskarsson (KD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-10-04

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (3)