Narkotikapolitik

Motion 2009/10:So312 av Elina Linna m.fl. (v)

av Elina Linna m.fl. (v)
Motion till riksdagen

2009/10:So312

av Elina Linna m.fl. (v)

Narkotikapolitik

v302

1 Innehållsförteckning

1 Innehållsförteckning 1

3 Inledning 3

4 Välfärd mot droger 3

5 Kvinnor och män med missbruksproblem 4

6 Samhället och narkotikan 5

7 Socialpolitik eller kriminalisering 6

8 Stigmatiseringen av människor med missbruksproblem 6

9 Kriminaliseringen av eget bruk 7

10 Vård till alla med missbruksproblem 8

11 Helhetssyn och mångfald 9

12 Våld mot missbrukande kvinnor 10

13 Kriminalvården 11

14 Friare behandlingsformer 12

15 Bättre vård på anstalt 13

16 Tullen och polisen 14

2 Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att det bör inrättas en självständig forskar-
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-10-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (12)