Narkotikapolisens krav på familjeklassning

Motion 2021/22:3115 av Cecilia Widegren (M)

av Cecilia Widegren (M)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga eventuell ny lagstiftning, justerade föreskrifter eller nya uppdrag i regleringsbrev för att komma till rätta med den explosionsartade utvecklingen av narkotika, såsom kokain och nya nätdroger, och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om angelägenheten av att följa upp tidigare fattade beslut och att de genomförs och verkställs inom vederbörlig tid, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Narkotikapolis är tydlig. Från Västsverige säger man bland annat:

Vi vill ha till en klassning av hela den gruppen, så kallad familjeklassning. Situationen är extrem. Vi har inom narkotikapolisen aldrig sett en sådan utveckling. Vi känner stor oro att många liv kommer att skördas, ytterligare. Tyvärr var det över 130 människors liv förra året.

Den 8 april 2015 röstade riksdagen med röstsiffrorna 168 mot 144 för att uppmana regeringen att agera för en så kallad familjeklassning av narkotika. Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet reserverade sig mot beslutet. I november 2015 tillsatte regeringen till slut ändå en utredning om nya droger, så kallade nätdroger. Utredningen presenterades i januari 2017. Det är nu över fyra år sedan.

Samtidigt som utredningen ligger och dammar på Socialdepartementet kommer dock nya larmrapporter, bland annat om drogen fentanyl.

Furanylfentanyl är exempelvis en fullständigt livsfarlig substans. Det är en smärt-stillande syntetisk opioid som är ungefär 100 gånger starkare än morfin och 40 gånger starkare än rent heroin. En dos är mindre än ett saltkorn. En dos på tre små saltkorn räcker för att man ska dö. Detta innebär att det är en oerhört liten skillnad mellan en brukbar dos och en dödlig överdos.

Även kokainets framfart i till exempel Skaraborg är tyvärr ökande. De senaste åren har polisen sett en stegrande utveckling och att det är lättare för fler att få tillgång till detta i till exempel krogköer och krogmiljöer men även att det är vanligare bland missbrukare. Det har tyvärr blivit lite av en festdrog, vilket oroar polisen med flera. Riksdagens beslut är tvådelat, och den andra delen handlar om att pröva andra åtgärder som behöver övervägas för att komma till rätta med drogutvecklingen. Där behöver regeringen ta krafttag och följa upp riksdagens beslut.

Sedan våren 2015, då riksdagen röstade om familjeklassning av narkotika, har det skett minst 180 dödsfall i Sverige som är relaterade till användning av fentanyl. Akrylfentanyl är narkotikaklassat nu. Detsamma gäller för acetylfentanyl, butyrfentanyl och fentanyl. Däremot är fortfarande inte furanylfentanyl narkotikaklassat. Detta är en orimlig utveckling. Familjeklassning behövdes redan i går. Riksdagen förväntar sig nu konkreta förslag från regeringen. Riksdagens beslut och tillkännagivande var dessutom tvådelat. Den andra delen var ett uppdrag till regeringen att även pröva andra åtgärder som skulle övervägas för att komma till rätta med nya nätdroger. Angelägenheten att regeringen nu genomför riksdagens beslut kan inte vara större. Fler liv får inte riskeras. Agera!

Cecilia Widegren (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-04 Granskad: 2021-10-04 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)