Näringsliv

Motion 2013/14:N423 av Jennie Nilsson m.fl. (S)

av Jennie Nilsson m.fl. (S)
Motion till riksdagen

2013/14:N423

av Jennie Nilsson m.fl. (S)

Näringsliv

S11004

Innehållsförteckning

Förslag till riksdagsbeslut 2

Fler jobb i nya och växande företag 5

Sjuklöneansvaret 5

Trygghet för företagare 6

Generationsväxling i företag 6

Korta betalningstiderna 6

Nyföretagargaranti 6

Ökat skydd för företagare 7

Alternativa företagsformer 7

Kulturella och kreativa näringar 8

Stöd till idella rådgivningsorganisationer 9

Ett nationellt innovationsråd 9

Strategiska samverkansprogram 9

Innovationsfond för tidiga skeden 10

Life Science 11

Besöksnäringen 12

Gruv- och mineralnäringen 12

Skogsnäringen 13

Företag med statligt ägande 13

Forskning och innovation 14

Innovationsråd 14

Patentskydd 15

Regionala inkubatorer 15

Industriforskningsinstituten
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-10-04

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (36)