Namnet Skaraborg på valkretsen Västra Götalands läns östra

Motion 2013/14:K323 av Cecilia Widegren m.fl. (M, FP, C, KD)

av Cecilia Widegren m.fl. (M, FP, C, KD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheten att återinföra namnet Skaraborg på valkretsen Västra Götalands läns östra.

Motivering

Vi äro musikanter alltifrån Västra Götalands läns östra ...

Nja, det känns inte hemkärt precis.

Tradition, kultur och ursprung speglar och skapar trygghet samt tillit i vårt samhälle. För skaraborgarna har texten till den traditionella visan blivit något förvrängd när valkretsen och delar av det nya Västra Götalands län blev Västra Götalands läns östra.

Namnfrågan handlar också om att stärka demokratin och kopplingen mellan väljare och förtroendevalda. För skaraborgarna skulle det kännas mest naturligt om t.ex. skaraborgspolitiker också formellt kunde kalla sig representanter för Skaraborg. Dessutom kan skaraborgarna lättare identifiera sina riksdagsledamöter om dessa presenteras som ledamöter från ”Skaraborg” istället för från ”Västra Götalands läns östra valkrets”.

Stockholm den 25 september 2013

Cecilia Widegren (M)

Sten Bergheden (M)

Christer Winbäck (FP)

Ulrika Carlsson i Skövde (C)

Annika Eclund (KD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-10-03

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)