Namnändring av Arlanda till Raoul Wallenberg Airport

Motion 2013/14:T368 av Carl B Hamilton m.fl. (FP, S)

av Carl B Hamilton m.fl. (FP, S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Arlanda flygplats bör döpas om till Raoul Wallenbergs flygplats (Airport).

Motivering

Raoul Wallenberg är en av de svenskar som gjort mest för humanism och människovärde. Flera länder har utsett honom till hedersmedborgare och det är dags för Sverige att på motsvarande sätt hedra honom. Låt därför Arlanda flygplats bli Raoul Wallenbergs flygplats (Airport).

Nyss avslutades Raoul Wallenberg-året som uppmärksammade denna enastående svensk som konkret räddade livet på tiotusentals judar i Budapest under andra världskrigets slutskede.

Än en gång sattes därmed Wallenbergs unika humanitära aktiviteter under andra världskriget i fokus världen över. Sannolikt är han den svensk som har gjort den största och viktigaste insatsen för mänskligheten under 1900-talet. I en tid då alltför få ville eller vågade kämpa mot nazisterna eller rädda judar undan Förintelsen tvekade han inte. Därför är det utmärkt att Raoul Wallenbergs dag den 27 augusti har instiftats på nationell nivå. Wallenbergåret blir därmed inte en engångsföreteelse.

Vi anser emellertid att mer kan och behöver göras för att erinra om Raoul Wallenbergs inspirerande mod och gärningar. Vi föreslår därför att Arlanda flygplats döps om till Raoul Wallenbergs flygplats (Airport).

Raoul Wallenbergs namn förtjänar att flyga världen runt som en påminnelse om vad en enskild människa kan uträtta i humanismens namn.

Många länder har hedrat sina mest förtjänta medborgare genom att uppkalla landets viktigaste flygplatser efter dem: Charles de Gaulle (Paris), John F Kennedy (New York), Willy Brandt (Berlin), John Lennon (Liverpool), Lech Walesa (Gdansk) är exempel på det.

Raoul Wallenberg har postumt utnämnts till hedersmedborgare i Ungern, Israel, USA, Kanada och Australien. Det finns monument över honom på över 30 platser runt om i världen.

Ett namn på en flygplats blir allmänt använt. Människor minns och påminns om vad upphovsmannen eller kvinnan har gjort. Vad vore mer naturligt än att skänka den största, internationella flygplatsen i Raoul Wallenbergs hemstad Stockholm hans namn? Raoul Wallenberg-flygplatsen skulle bli en tydlig internationell symbol för den största humanitära hjälteinsatsen i svensk historia.

Eftersom Raoul Wallenbergs namn är förknippat med de skyddspass han utfärdade får kopplingen till flygplats och pass en extra symbolik. Det vore också en manifestation till stöd för en svensk vars öde alltför länge möttes med passivitet och undfallenhet.

Att uppkalla Sveriges största flygplats efter Raoul Wallenberg vore också en viktig signal mot antisemitism och rasism, såväl i Sverige som utomlands, i en tid då främlingsfientligheten åter vinner terräng.

Nu hoppas vi att frågan kan föras framåt på ett avgörande sätt och att regeringen – ägaren! – instruerar namnansvariga för Stockholms flygplats att byta namn på Arlanda till Raoul Wallenbergs flygplats (Airport).

Stockholm den 30 september 2013

Carl B Hamilton (FP)

Ylva Johansson (S)

Carina Hägg (S)

Tommy Waidelich (S)

Clas-Göran Carlsson (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-10-03

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)