Några kulturfrågor

Motion 2014/15:193 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Motion till riksdagen

2014/15:193

av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Några kulturfrågor

1                   Innehållsförteckning

1Innehållsförteckning

2Förslag till riksdagsbeslut

3Inledning

4Feministisk strategi

5Kulturlöftet – ett gemensamt ansvar för konst och kultur

6Film för alla

6.1Digital bio och den svenska filmens kulturarv

7Satsning på språk- och läsförståelse

8Konstnärernas villkor

8.1Konstnärsallianserna

8.2Bildkonstområdet

8.3Den statliga inkomstgarantin för konstnärer

9Funktionshinderperspektivet

10Populärkulturen

11Public services finansiering

2                   Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör tillsätta en utredning som
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-03 Granskad: 2014-11-03 Hänvisad: 2014-11-12
Yrkanden (13)