Myndighetsåldern

Motion 2008/09:So274 av Oskar Öholm (m)

av Oskar Öholm (m)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en enhetlig myndighetsålder.

Motivering

I över 20 års tid har Sverige haft 18 år som officiell myndighetsålder. Detta innebär att man vid fyllda 18 år tillåts rösta och ställa upp i politiska val, äger möjlighet att kandidera till offentliga uppdrag, göra allmän värnplikt och ingå ekonomiska avtal bland mycket annat. Sett ur ett juridiskt perspektiv har individer som uppnått 18 års ålder både rättighet och skyldighet att ta ansvar för sina egna handlingar och sitt eget liv.

Emellertid finns det ett undantag när det gäller rättigheter och skyldigheter för en myndig vuxen person, och det rör möjligheten att köpa alkohol på Systembolaget. Onekligen framstår denna ordning som aningen ambivalent då man i vissa sammanhang omyndigförklarar en grupp individer för att i nästa stund betrakta den som fullt kapabel att ta eget ansvar. Om samhället bestämt att man vid 18 års ålder anses vara förmögen att ta ansvar för sitt eget liv bör naturligtvis inte alkohollagstiftningen utgöra ett undantag. Att myndigförklara en person i alla avseenden utom när det gäller möjligheten att inhandla alkoholhaltiga drycker framstår mest som ett sätt att omyndigförklara myndiga personer.

Som argument för att bibehålla denna särlagstiftning framhålls minskningen av langning till minderåriga. Emellertid tycks det vara så att möjligheten för omyndiga personer att få tillgång till alkoholhaltiga drycker inte är oöver-stigliga trots den nuvarande lagstiftningen. För att verkligen komma i ordning med problemen krävs det förändringar av människors attityder till alkohol och inte omfattande lagstiftning. De alkoholpolitiska argument som hittills varit vägledande är helt enkelt svårförståeliga och lagstiftningen bör därför förändras.

Stockholm den 1 oktober 2008

Oskar Öholm (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 2008-10-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)