Myndigheters utlokalisering i hela Sverige

Motion 2021/22:2370 av Viktor Wärnick (M)

av Viktor Wärnick (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att myndigheter bör utlokaliseras från storstäder till övriga landet och om att befintliga och välfungerande kontor bör ges förutsättningar att vara kvar och utvecklas, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Det är viktigt att staten finns närvarande i hela Sverige. Närvaron kan komma till uttryck på många olika sätt, men en del i arbetet med statlig förekomst ute i landet är att myndigheter lokaliseras till fler orter än enbart de större städerna.

Regeringen har uttryckt en ambition om utlokalisering av myndigheter från stor-städerna till större delar av landet och har velat utöka det arbetet. Tyvärr finns flera exempel, bland annat i Gävleborgs län, som tyder på att regeringens vilja snarare är en framställd chimär för väljarna än en realitet. Ett aktuellt fall är kronofogdekontoret i Hudiksvall som fått lägga ned för att Kronofogden nu koncentrerar sin verksamhet till större städer. Att ge med ena handen för att dra undan med den andra imponerar inte.

Statens närvaro är på många platser avgörande för att få unga människor med akademiska examina att återvända. Många högskole- och universitetsutbildade har genom mer kvalificerat arbete inom offentlig sektor kunnat stanna kvar eller etablera sig utanför storstadsregionerna, men när möjligheterna försvinner fortsätter urbaniseringen, och känslan av ett A- och ett B-lag – mellan de som har möjlighet att flytta till storstäderna och de utan utbildning som blir kvar – biter sig fast.

För att hela Sverige ska fungera måste även gles- och landsbygdsregioner vara attraktiva och spirande. Därför bör riksdagen ge regeringen tillkänna att inte bara utlokalisering av myndigheter är en tillräcklig politisk ambition; regeringen måste också använda de verktyg som finns tillhands för att redan välfungerande och etablerade myndigheter ges möjlighet att stanna kvar och utvecklas.

Viktor Wärnick (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-01 Granskad: 2021-10-01 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)