Myndigheters kontrolluppdrag

Motion 2021/22:1925 av Sten Bergheden (M)

av Sten Bergheden (M)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att myndigheter och deras kontrollanter även ska ha ett tydligt uppdrag att hjälpa företaget med goda förslag och råd och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att myndigheterna ska ha ett tydligt uppdrag att samordna sina kontroller av företagen och verksamheten och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

En kontroll från en myndighet måste ha två uppdrag och det ena är ju självklart att kontrollera att verksamheten sker enligt alla lagar och regler.

Men den andra uppgiften måste vara att myndigheten och kontrollanten delar med sig av goda förslag och råd på hur man både kan arbeta och underlätta för att klara lagkraven. Idag delar sällan myndigheter och kontrollanter med sig av goda råd och förslag utan jobbar helt ensidigt med kontroller så detta kan förbättras med ett tydligare uppdrag och krav på att myndigheter och kontrollanter ska dela med sig av goda förslag och råd till företaget.

Tyskland har en modell som innebär att det är en fristående instans som jobbar med själva kontrollerna och då minskar antalet kontrollanter som ska besöka företaget, den modellen borde studeras och genomlysas om detta även kan vara något för Sverige. Det är inte ovanligt att ett företag idag har kontrollanter som kommer från både kommunen, myndigheter eller statliga verk, länsstyrelser med mera. En samordning av de kontroller som är möjliga att samordna är önskvärt och skulle minska ner på det myndighetspring av kontrollanter som idag sker. Nuvarande arbetssätt är både dyrare, tidsödande och belastar företagen och verksamheten onödigt mycket.

Sten Bergheden (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-01 Granskad: 2021-10-01 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)