Omfattande planerat tekniskt arbete

Under måndagen pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen. Under arbetet genomförs olika testsändningar från kammaren. Det kommer även att publiceras sändningar i webb-tv-arkivet. Delar av det som visas i webbplatsens kalender för måndag 23 maj är testinformation. Arbetet är ett led i att modernisera tekniken för webb-tv på riksdagen.se. Vid frågor kontakta riksdagsinformation.

Myndigheters besked i rättsliga frågor

Motion 2021/22:1646 av Rickard Nordin (C)

av Rickard Nordin (C)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att myndigheters besked i rättsliga frågor ska vara bindande och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Svensk förvaltningstradition bygger mycket på myndighetsväsendet. Myndigheter tolkar lagar och avgör olika typer av ärenden. Om den som fått ett myndighetsbeslut anser det vara felaktigt överklagas det till domstol för prövning. På många sätt är detta en god ordning som skapar trygghet och ordning i statsförvaltningen.

Det finns dock ett viktigt undantag som hotar rättssäkerheten och medborgarnas trygghet. Du kan inte lita på det besked som du fått ifrån en myndighet. Om myndigheten senare bestämmer sig att, inom samma lagstiftning, göra en ny tolkning, gäller inte det besked du fått. Ändring kan ske efter flera år och den ordning du trott gället kan med ett pennstreck rivas upp och plötsligt står du med krav på ekonomiska sanktioner.

Det är självklart helt orimligt att om myndigheten gett felaktiga besked eller om en ny tolkning görs skall sådana förändringar inte gälla retroaktivt. Det ska kunna gå att lita på de klargöranden som erhålls från myndigheter. Om nya tolkningar görs eller ny lagstiftning tillkommer är det självklart upp till medborgaren eller företaget att hålla sig ajour med detta, däremot kan inte sådant gälla retroaktivt som regel, vilket det gör idag. Myndigheters besked behöver därför i sig vara bindande, så att medborgarna kan lita på de besked som ges.

Rickard Nordin (C)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-09-30 Granskad: 2021-09-30 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)