Myndigheter till Halland

Motion 2021/22:1418 av Adnan Dibrani m.fl. (S)

av Adnan Dibrani m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga omlokalisering av myndigheter till Halland och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Det är viktigt att hela landet känner sig delaktigt i myndighetsutövningen. Utan statlig

närvaro i landet minskar känslan av samhörighet och det riskerar att leda till polarisering och fragmentering. Under den borgerliga regeringens styre fanns en tydlig centraliseringstrend. Det har den socialdemokratiskt ledda regeringen satt stopp för.

Regeringen har flyttat ut eller fattat beslut om att flytta ut myndigheter från Stockholm ut i landet. Det handlar om E-hälsomyndigheten till Kalmar, Fastighetsmäklarinspektionen till Karlstad, Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd till Skellefteå, delar av Strålsäkerhetsmyndigheten med 120 anställda till Katrineholm, Polarforskningssekretariatet till Luleå, Myndigheten för kulturanalys till Göteborg, Myndigheten för ungdomsoch civilsamhällesfrågor till Växjö, delar av ESF-rådet till Gävle, delar av Universitetsoch högskolerådet till Visby och delar av Tillväxtverket till Östersund.

Den parlamentariska landsbygdskommittén presenterade ett förslag om flytt av

10 000 statliga jobb i Stockholmsregionen till mindre orter och glesbygd. Detta under fem till sju år.

Hittills har Halland blivit utan omlokaliserad myndighet. Det är min förhoppning att det snart är Hallands tur.

Adnan Dibrani (S)

Hans Hoff (S)

Jennie Nilsson (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-09-30 Granskad: 2021-09-30 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)