Myndighet borde lokaliseras till Halland

Motion 2021/22:1388 av Larry Söder (KD)

av Larry Söder (KD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör se över möjligheten att förlägga en myndighet till Halland och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Utan statlig närvaro i hela landet försvinner känslan av samhörighet och det riskerar att leda till utanförskap och en känsla att man är på undantag.

Regeringen har flyttat ut eller fattat beslut om att flytta ut myndigheter från Stockholm ut i landet. Till exempel Fastighetsmäklarinspektionen till Karlstad och Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd till Skellefteå.

Halland har än så länge blivit utan omlokaliserad myndighet. Det borde enligt min uppfattning vara ett självklart val att det är Hallands tur nästa gång.

Larry Söder (KD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-09-30 Granskad: 2021-09-30 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)