Mottagning av nyanlända

Motion 2013/14:A337 av Leif Pettersson och Karin Åström (S)

av Leif Pettersson och Karin Åström (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av förändringar i hur nyanlända mottas i Sverige.

Motivering

Allt fler människor på flykt söker sig till Sverige. Det är en utveckling som vi som land måste svara upp mot. Hur vi tar hand om dem som kommer visar för omvärlden hur vi står upp för värderingar om mänskliga rättigheter och humanism. Ett system där nyanlända tas om hand av Arbetsförmedlingen och där Försäkringskassan betalar ut den ersättning man ska ha är i allt väsentligt fungerande och bör bibehållas. Däremot fungerar systemet med lotsföretag för nyanlända dåligt och bör därför utvärderas.

Etableringsersättningen till kommunerna är en viktig del i att omhändertagandet av nyanlända ska fungera på ett bra sätt. Den ersättningen bör betalas ut till kommunerna från den första dagen då en nyanländ är folkbokförd i respektive kommun.

Stockholm den 2 oktober 2013

Leif Pettersson (S)

Karin Åström (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-10-04

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)