Motprestation som krav för försörjningsstöd

Motion 2021/22:2978 av Christian Carlsson (KD)

av Christian Carlsson (KD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillsätta en utredning om skärpta krav för att erhålla försörjningsstöd och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Utanförskapet i våra särskilt utsatta områden måste brytas för att inte gå i arv. Utbildningssatsningar är viktigt, men vi måste också reformera arbetsmarknaden på ett sätt som minskar risken och kostnaden att anställa. Det är så vi på allvar kan se till att fler faktiskt får chansen att gå från bidrag till jobb.

Drivkrafterna att gå från bidrag till egen försörjning behöver förstärkas. Det ska alltid löna sig att ta ett jobb istället för att leva på bidrag, och på samma sätt som det offentliga har ett ansvar att erbjuda stöd för att få människor i arbete, så har också den som står utan arbete ett ansvar att ta tillvara på de möjligheter som erbjuds.

Det är viktigt för de arbetsmarknadspolitiska åtgärdernas legitimitet att skattebetalarna vet att den som får bidrag anstränger sig för att göra sig anställningsbar i Sverige, men det är framförallt viktigt att den som är arbetslös inte passiviseras.

Mot bakgrund av detta ska SFI-studier, men även obligatorisk samhällsorientering samt arbetskrav ställas som motkrav för försörjningsstöd för den som är arbetsför.

Kristdemokraterna vill lägga ner det kommunala försörjningsstödet för arbetsföra personer, och istället införa en statlig dagpenning. Fram tills dess bör det vara obligatoriskt för kommunerna att ställa krav på motprestation för försörjningsstöd, och ett sådant motkrav skulle exempelvis kunna innebära krav på att arbeta ett visst antal timmar i veckan hos ideella föreningar eller för kommunen.

Christian Carlsson (KD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-04 Granskad: 2021-10-04 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)