Motorvägsförbindelse till Ullared

Motion 2022/23:410 av Erik Hellsborn och Carita Boulwén (båda SD)

av Erik Hellsborn och Carita Boulwén (båda SD)

 

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda en motorvägsförbindelse mellan E6 och Ullared och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sveriges främsta besöksmål är varken Liseberg eller Skansen. Det är det stora varuhuset i den lilla orten Ullared, i Falkenbergs kommun. Vägnätet runt Ullared är dock ingalunda anpassat för den extrema mängd trafik det får hantera idag. Mycket av trafiken kommer via E6, för att sedan köra de sista 3–4 milen på väg 153 eller väg 154. Norrifrån kommer stora mängder persontrafik från Göteborgsregionen och Norge. Söderifrån kommer persontrafik från Skåne och varutransporter från kontinenten i form av långtradare och tunga lastbilar.

 

En motorvägsförbindelse mellan E6 och Ullared skulle inte bara tillåta högre hastigheter och kortare körtid. Det skulle även befria väg 153 och 154 från mycket tung trafik. De boende i de småorter som ligger längs vägarna skulle få en lugnare och bättre levnadsmiljö, och det skulle också göras mer attraktivt att ta sig fram på cykel här, när man inte behöver dela vägen med lastbilar och långtradare i samma utsträckning.

 

 

 

Erik Hellsborn (SD)

Carita Boulwén (SD)

 

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-17 Granskad: 2022-11-18 Hänvisad: 2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)