Motortrafikled mellan Eskilstuna och Västerås

Motion 2009/10:T353 av Staffan Anger (m)

av Staffan Anger (m)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en utbyggnad av vägen mellan Eskilstuna och Västerås.

Motivering

Både Västerås och Eskilstuna växer. Västerås växer med 1 000 invånare per år och även Eskilstuna ökar. Mälardalens högskola med centrum i Västerås och Eskilstuna har för närvarande cirka 15 000 studenter, jämfört med cirka 5 000 för 10 år sedan. Även om Mälardalens högskola organiserar tågtransporter mellan städerna, ökar biltrafiken mellan dem.

På ett flertal områden finns nu ett samarbete mellan de båda städerna, och man kan redan nu tala om ett twin-city-concept.

Vi bör därför utveckla möjligheterna att göra om den befintliga vägen mellan Västerås och Eskilstuna till motortrafikled.

Stockholm den 28 september 2009

Staffan Anger (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-10-02

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)