Motivera fler människor till högre utbildning genom att göra CSN-lånen avdragsgilla

Motion 2018/19:2028 av Erik Bengtzboe (M)

av Erik Bengtzboe (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att göra CSN-lånen avdragsgilla inom ramen för ränteavdraget och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Ränteavdragens vara, eller icke vara, har diskuterats flitigt under de senaste åren. Förutsatt att det är riksdagens ståndpunkt att ränteavdraget ska finnas kvar finns det anledning att se över hur systemet ser ut.

Trots möjligheter att dra av för ränta på lån för bostäder eller konsumtion i din deklaration har man inte möjlighet att göra avdrag för sina studielån. Det faktumet skickar en underlig signal till medborgare i ett land som vill befästa sin roll som kunskapsnation.

Att CSN-lånen ska vara undantagna motiveras ofta med att räntorna för CSN-lånen i allmänhet är låga och att de därmed redan är skattesubventionerade. Det är dock ett argument som rimmar illa med verkligheten.

Räntorna på studielån runt om i världen är ofta lägre än den ränta man får från CSN. Dessutom är det just studielån från CSN som inte är möjliga att göra avdrag för. Studielån från andra länder, som kan ha än lägre ränta, är alltså avdragsgilla i Sverige om man flyttar hit från exempelvis Finland.

Förutsatt att ränteavdragen ska vara kvar så bör även CSN-lånen vara avdragsgilla. Att underlätta för exempelvis bil- eller bostadslån men inte för studielån blir fel om ambitionen är att uppmana fler att välja högre studier och att det valet ska löna sig.

Med anledning av vad som anförs i motionen föreslår jag att regeringen ser över möjligheten att göra CSN-lånen avdragsgilla inom ramen för ränteavdraget och tillkännager detta för regeringen.

Erik Bengtzboe (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-29 Granskad: 2018-11-29 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)