Motionen utgår

Motion 2016/17:3756

Motion till riksdagen
2016/17:3756

Motionen utgår.

Motionen behandlas inte

Händelser

Inlämnad: 2017-06-19 Utgången: 2017-06-21

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)