Motion om systemet kring organdonation

Motion 2018/19:2190 av Magnus Manhammar (S)

av Magnus Manhammar (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att en översyn bör göras av systemet för organdonation och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverige är bäst i Europa när det gäller viljan att efter döden donera organ. Hela 85procent av svenskarna är positivt inställda till att donera sina organ efter sin död. Trots att vi sällar oss till de mest generösa länderna i världen gällande organdonation har Sverige inga höga siffror när det gäller antalet genomförda organdonationer.

Tvärtom, antalet organdonationer räcker idag inte till för att fylla det behov som finns. Många står på väntelista som idag har drygt 800 personer. Varje år dör ca 50 människor som en följd av detta.

Regeringen måste se över systemet för organdonation och anpassa det efter den positiva grundsyn som svenskarna har till att donera organ.

Översynen måste klarlägga om det är möjligt att införa omvända regler. Det vill säga att en person måste säga till när hen inte vill att organ ska doneras efter döden. Detta borde göras skyndsamt så att vi får ett system som bättre stämmer överens med svenskarnas vilja och som samtidigt räddar liv.

Magnus Manhammar (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-29 Granskad: 2018-11-29 Hänvisad: 2018-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)