Mördarsniglar

Motion 2008/09:MJ288 av Sten Bergheden (m)

av Sten Bergheden (m)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om tillåtelse att använda bättre och mer kraftfulla bekämpningsmedel mot mördarsniglar.

Motivering

Sverige måste få samma möjligheter som övriga Europa att bekämpa mördarsniglar.

De ökar mer och mer och blir ett allt större problem för såväl lantbrukare som för landets trädgårdar. Behovet av att bekämpa dessa skadedjur har nått en sådan nivå att vi måste använda bättre bekämpningsmetoder. Att handplocka eller försöka stänga ute dem från trädgårdarna håller inte längre. De riskerar även kvaliteten på vårt djurfoder då ensilaget förorenas av dessa djur.

Sverige måste bekämpa dessa skadedjur mer brett och med bättre bekämpningsmedel.

Stockholm den 26 september 2008

Sten Bergheden (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämning: 2008-10-02

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)