Momsregler för servicebussar

Motion 2004/05:Sk366 av Tomas Högström (m)

av Tomas Högström (m)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om ändrade momsregler för servicebussar.

Motivering

Inom många verksamhetsområden används i dag servicebussar, det vill säga lätta lastbilar, där det bakre lastutrymmet är sammanbyggt med förarhytten. Enligt vägtrafikförordningen klassas dessa bilar som lätta lastbilar medan skattereglerna klassar lätta lastbilar som personbilar.

Näringsutövare får dra av hela momsen för dessa bilar vid inköp om de används som taxi, uthyrningsbilar, varutransporter som utföres av åkare, bilskolor och begravningsbyråer.

Annan näringsidkare får dra av hela momsen vid inköp om bilen har ett lastflak eller om det täckta lastutrymmet är skilt från förarhytten med en luftspalt.

De näringsutövare som köper servicebussar som saknar luft mellan förarhytten och lastutrymmet får inte dra av någon moms vid inköp, såvida de inte använder bussen som t.ex. taxi eller likbil.

Regelverket lär ha getts denna utformning för att yrkesutövaren inte skall kunna använda servicebussen för privat bruk och köra med bussen som en semesterbuss.

Momsreglerna har lett till att i Sverige finns många lätta lastbilar med fyrmanshytter med ett litet lastflak med eller utan plastkupa. För dessa bilar får full moms dras av vid inköp.

Momsreglerna bör enligt min mening ändras så att momsen får dras av för servicebussar som används i förvärvssyfte.

Stockholm den 3 oktober 2004

Tomas Högström (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämning: 2004-10-05 Hänvisning: 2004-10-14 Bordläggning: 2004-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)