Omfattande planerat tekniskt arbete

Under tisdagen pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen. Under arbetet genomförs olika testsändningar från kammaren. Det kommer även att publiceras sändningar i webb-tv-arkivet. Delar av det som visas i webbplatsens kalender för tisdag 24 maj är testinformation. Arbetet är ett led i att modernisera tekniken för webb-tv på riksdagen.se. Vid frågor kontakta riksdagsinformation på riksdagsinformation@riksdagen.se.

Momsregler för second hand-butiker

Motion 2010/11:Sk247 av Cecilia Widegren (M)

av Cecilia Widegren (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om momsregler för second hand-butiker.

Motivering

Ideella second hand-butiker som bedriver olika former av social och humanitär verksamhet fyller flera viktiga funktioner i vårt samhälle. Verksamheten baseras på att gåvor från allmänheten skänks till organisationen. Dessa gåvor går sedan direkt eller indirekt till social och humanitär välgörenhet. Gåvor i form av kläder, skor, sjukvårdsmaterial etc. sänds direkt som bistånd till mindre bemedlade delar av vår värld. Andra gåvor som möbler, husgeråd och kläder destineras till försäljning i många second hand-butiker runt om i landet, vars överskott går till välgörande ändamål, både i Sverige och utomlands. Många människor i Sverige sätter värde på skänkandet av gamla kläder och möbler som ett sätt att göra en enskild insats för att indirekt hjälpa andra människor. Dessutom bidrar second hand-verksamheten till återanvändning av diverse saker, en viktig aspekt i klimatförändringarnas tid.

Ideella second hand-butiker är i dagsläget momsbefriade, och bör så förbli. Då kan hela verksamhetens överskott gå till välgörande ändamål istället för att staten drar av en fjärdedel i moms. Men denna ideella verksamhet hotas nu att momsbeläggas enligt direktiv från Europeiska unionen. Detta skulle medföra kraftigt ökad administration och arbetsbelastning, minskade intäkter och följaktligen minskad social och humanitär verksamhet. Det skulle vi alla förlora på.

Det är orimligt att samma varor som det redan betalats moms för vid första inköpstillfället, innan de skänks till en second hand-butik, ska momsbeläggas igen. Dubbelbeskattning står i strid med EU:s egna regler på området som dessutom uppmanar medlemsländerna att själva bedöma vad som är rimligt i dessa fall. Dessutom är det så att den ideella second hand-handeln sker med varor människor skänkt, då finns inga kostnader att dra av.

EU-regler som berör beskattning understryker att vissa verksamheter ska undantas skatteplikt med hänsyn till allmänintresset, så som varor som är nära kopplade till socialt bistånd, förutsatt att det inte medför snedvridring av konkurrensen. Det finns inga kommersiella företag som i privat vinstsyfte säljer begagnande varor som skänkts från allmänheten. Alltså finns ingen motsvarighet till ideella verksamheters försäljning av skänkta begagnade varor, och således existerar inte heller någon form av konkurrenssnedvridning på detta område. Dessa principer används i andra EU-länder som Storbritannien, Italien, Frankrike, Portugal och Finland. Där momsbeläggs inte ideella verksamheter som säljer skänkta varor. Därför bör man inte införa den momssats om sex procent på humanitära organisationers försäljning av skänkta varor, som Finansdepartementets utredare föreslår.

Gåvor för allmännyttig verksamhet har sedan länge varit skattebefriade. Momsbeskattning för de ideella organisationer som genom försäljning av skänkta varor bidrar med social och humanitärt bistånd skulle vara djupt orättvist. Om en momsbeläggning ändå införs enligt direktiv från EU, bör regeringen hitta lösningar för att se till att sektorn kan fortsätta sin verksamhet och bidra till ideell verksamhet. Försäljningen i ideella second hand-butiker bör förbli momsbefriad.

Stockholm den 21 oktober 2010

Cecilia Widegren (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämning: 2010-10-25

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)