Momsen på dans

Motion 2004/05:Sk214 av Rolf Gunnarsson (m)

av Rolf Gunnarsson (m)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om samma moms på kulturevenemang.

Motivering

Jag har också tidigare motionerat i denna fråga.

Vad är kultur? Är dans kultur? Är dansband kultur? Och skall det vara en moms om ett dansband ger en konsert och en annan momssats då man dansar till den musik detta dansband framför?

Jag vet inte ens om det finns någon person som skall svara rakt och enkelt på dessa frågor. Däremot vet jag att regeringen gör skillnad på kultur och kultur eller om det är dans och dans?

I sommar har frågan åter blivit aktuell, eller kanske högaktuell. Benny Andersson har åkt runt med sin populära orkester, han lär t o m haft en egen dansbana med sig på sin turné i landet.

Och nu kommer frågan - som har ett "löjets skimmer" över sig:

  • Skall en momssats (6 procent) gälla om publiken inte dansar?

  • Skall en annan momssats (25 procent) gälla om publiken dansar?

Den här frågan bör klaras ut - snacket om politikerförakt har en bra grogrund i just beslut av denna art.

Stockholm den 14 september 2004

Rolf Gunnarsson (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämning: 2004-10-05 Hänvisning: 2004-10-14 Bordläggning: 2004-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)