Momsbefriad second hand

Motion 2010/11:Sk349 av Mikael Oscarsson (KD)

av Mikael Oscarsson (KD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ideellt driven second hand-verksamhet i Sverige inte ska momsbeläggas.

Motivering

EU-kommissionen inledde för något år sedan ett överträdelseförfarande mot Sverige för att den svenska momslagen inte sägs följa EG:s momsdirektiv.

Problemet i relation till EU-kommissionen är att ideella föreningar och registrerade trossamfund slipper betala moms för sin välgörenhetshandel. Om detta skulle strida mot momsdirektivet menar jag att Sverige bör agera för att direktivet förändras, både för den ideella sektorns skull men även för samhällsekonomin i stort då den linje EU-kommissionen driver vore direkt skadlig.

Den ideella second hand-verksamheten blomstrar i vårt land. På bara fyra år har omsättningen ökat med 50 procent och är nu uppe i över 600 miljoner kronor om året – pengar som plöjs ned i de olika hjälporganisationernas sociala arbete.

Enligt en studie utförd vid Stockholms universitet ger varje krona som omsätts i de ideellt drivna svenska second hand-butikerna en samhällsnytta värd 6,10 kronor. Det innebär att de 600 miljoner kronor som omsätts i alla butikerna totalt ger en samhällsnytta värd 3,3 miljarder kronor. Därför vore det mycket kontraproduktivt för samhället om lagstiftningen ändrades så att den ideella second hand-sektorn momsbeläggs.

Analysen om second hand-verksamhetens samhällsnyttiga värde baseras på omsättningen hos Myrorna, Röda Korset, Erikshjälpen, Stadsmissionen, Emmaus och Läkarmissionen år 2007, och är producerad inom ramen för en uppsats av Johan Oljeqvist vid Stockholms universitet.

Även andra länder har undantag från momsdirektivet, varför det synes märkligt att Sverige här skulle behöva göra så stora ingrepp i samhällsekonomin och den ideella sektorn. Det är därför mycket angeläget att ideell second hand-verksamhet även fortsatt ska vara momsbefriad i Sverige.

Stockholm den 21 oktober 2010

Mikael Oscarsson (KD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämning: 2010-10-26

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)