Moms på mat

Motion 2004/05:Sk355 av Maud Ekendahl och Jeppe Johnsson (m)

av Maud Ekendahl och Jeppe Johnsson (m)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en enhetlig matmoms.

Motivering

Den differentierade matmomsen är omotiverad och drabbar hotell- och restaurangbranschen på ett oacceptabelt sätt. Det absurda i situationen kan belysas av nedanstående exempel:

En hamburgare som köps i livsmedelsbutiken beskattas med 12 procent moms, medan den som äter samma rätt på en snabbmatsservering får betala 25 procent moms. Om hamburgaren stoppas i påse och inmundigas utanför lokalen - i bilen eller annorstädes - blir momspåslaget 12 procent. Ett märkligt förhållande som berör många, inte minst alla yrkesarbetande som äter utanför hemmet.

De olika momssatserna leder till en snedvridning av konkurrensen och skapar åtskilliga gråzoner i form av "restauranger" inrymda i stormarknader etc. Självfallet bör samma momssats - den lägre - gälla oavsett distributionsformen för maten.

Stockholm den 3 oktober 2004

Maud Ekendahl (m)

Jeppe Johnsson (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämning: 2004-10-05 Hänvisning: 2004-10-14 Bordläggning: 2004-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)