Moms på kulturevenemang

Motion 2010/11:Sk261 av Wiwi-Anne Johansson och Josefin Brink (V)

av Wiwi-Anne Johansson och Josefin Brink (V)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om samma moms på alla kulturevenemang, dansanta eller ej.

Motivering

Det är en mycket märklig ordning som råder beträffande momssatser på kulturaktiviteter i Sverige. När Madonna håller konsert på Ullevi är momsen 6 procent. När Lasse Stefanz, Bonus eller Flamingokvintetten spelar på Lane Loge eller annan lokal där det går att dansa till musiken är momsen 25 procent. Det underliga är att om någon dansar till musik kostar det mer än att bara lyssna. Detta är en ordning som rått under lång tid och det är dags att jämställa musik som man kan dansa till med musik som ges som konsert.

Det är heller inga stora pengar som skulle försvinna ur statskassan. Riksdagens utredningstjänst (RUT) har med hjälp av musikbranschen räknat fram att det skulle minska statens inkomster med cirka 10 miljoner per år. Enligt uppgift är det cirka 90 dansband som spelar i Sverige varje helg för tiotusentals dansintresserade som har svårt att förstå logiken med nuvarande momssats.

Trots att denna ojämlikhet har påtalats under lång tid har ingenting hänt och det är fortfarande högre moms för det dansanta bandet än för konsertartisten. Det ligger nära till hands att tro att skillnaden i moms beror på vad som anses vara kultur och vad som inte platsar som kultur. Det är en styvmoderlig behandling av dansmusik som inte anses fin nog för att få kallas för kultur. Det är dags att sluta med den typen av kultursnobberi . Tiotusentals svenskar ägnar sig åt denna kulturform flera gånger i veckan. Förutom att musiken bör ses som vilken annan kulturyttring som helst och därför inte ha högre moms än 6 procent ger den dansarna motion som en extra bonus.

Det är dags att regeringen sätter ner foten och låter musik som det går att dansa till ses som kultur på samma sätt som musik som avnjuts utan dans. Detta bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna.

Stockholm den 24 oktober 2010

Wiwi-Anne Johansson (V)

Josefin Brink (V)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämning: 2010-10-25

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)