Moms på applikationer

Motion 2011/12:Sk256 av Ann-Britt Åsebol och Marta Obminska (M)

av Ann-Britt Åsebol och Marta Obminska (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om moms på applikationer.

Motivering

I Sverige säljs tusentals applikationer varje dag via de största förmedlarna App Store, Itunes Store, Xbox eller teleoperatörer. Bara i programbutiken App Store finns det över 425 000 applikationer och sedan starten år 2008 har användare sammanlagt laddat ner fler än 15 miljarder applikationer runt om i världen. Sverige är ledande i utvecklingen av flera typer av webb- och applikationstjänster och många av dem som utvecklar applikationer är unga entreprenörer. Branschen växer i takt med vårt allt mer digitaliserade samhälle. När tekniken förändras snabbt är det viktigt att regelverket följer med i utvecklingen.

Vid försäljning av en applikation genom någon förmedlare i utlandet har utvecklare i Sverige varit tvungna att betala moms två gånger på samma transaktion. Det har att göra med att svenska och utländska skattemyndigheter tolkar EU:s momsdirektiv olika gällande var försäljningen har skett. Andra EU-länder har tolkat att försäljningen har skett i deras land när kunder har betalt genom exempelvis en teleoperatör i landet. Skatteverket har istället ansett att försäljningen har skett i Sverige när tillverkaren här använder sig av en förmedlare i utlandet. Denna otydlighet har gjort att många svenska företag som utvecklar applikationer har drabbats av stora kostnader, vilket i förlängningen kan innebära att de tvingas lägga ner sin verksamhet eller flytta den utomlands.

EU har beslutat att reglerna om moms vid tillhandahållande av elektroniska tjänster till privatpersoner kommer att ändras år 2015. De nya reglerna innebär att Sverige inte längre kommer att vara beskattningsland för den typ av transaktioner som motionen avser. Enligt skattebetalningslagen finns det i dagsläget möjlighet att söka dispens hos Skatteverket för att undvika att betala dubbel moms. Om inte de godkänner ansökan finns en möjlighet att överklaga till regeringen om det finns synnerliga skäl. Frågan kvarstår om alla svenska aktörer kommer att behöva ansöka om dispens fram till år 2015 och vilken dokumentation som krävs i så fall för att Skatteverket ska godta dispensansökan. Ett sådant förfarande kan innebära en omständlig och administrativt betungande process som kostar både tid och pengar för företagen.

Vi föreslår därför att regeringen bör överväga att se över hur regelverket för applikationer som säljs av förmedlare i utlandet bör se ut fram till dess att det nya regelverket träder i kraft år 2015.

Stockholm den 30 september 2011

Ann-Britt Åsebol (M)

Marta Obminska (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämning: 2011-09-30

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)