Moms för svenska båthamnar

Motion 2004/05:Sk431 av Jan-Evert Rådhström och Björn Hamilton (m)

av Jan-Evert Rådhström och Björn Hamilton (m)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om sänkt moms för gästhamnar i likhet med campingverksamhet i övrigt.

Motivering

Sverige vill gärna uppfattas som ett växande turistland. Det är viktigt att försöka inta den positionen men samtidigt så förbryllas turister och svensk turistnäring över statens prioriteringar inom branschen. Ett boende på en camping i Sverige är belagt med 12 procent moms. Det är ologiskt att Sveriges gästhamnar då skall beläggas med 25 procent moms. Svenska gästhamnar har i dag cirka 1,5 miljoner turistnätter. Av dessa är en stor andel utländska besökare. Det är av största vikt att de båtturister som funderar på att besöka svenska hamnar inte avstår från detta till förmån för våra grannländer. Detta på grund av att det svenska samhället övertaxerar båtturister mer än annan campingturism. Båtturister bidrar i allra högsta grad till konsumtionen så att restauranger, affärer och lokala näringsidkare kan fortsätta verka och utvecklas.

Stockholm den 4 oktober 2004

Jan-Evert Rådhström (m)

Björn Hamilton (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämning: 2004-10-05 Hänvisning: 2004-10-14 Bordläggning: 2004-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)