Moms för second hand-butiker

Motion 2004/05:Sk299 av Linnéa Darell m.fl. (fp)

av Linnéa Darell m.fl. (fp)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om moms på frivilligarbete.

Motivering

Mervärdesskatteutredningen föreslår med hänvisning till ett EU-direktiv att moms införs på försäljningsintäkter i second hand-butiker. Detta är mycket negativt för Röda Korset, Myrorna, kyrkor och andra ideella organisationers verksamhet. De flesta skänkta kläder och andra varor som säljs i dessa butiker har redan tidigare givit staten momsintäkter, nämligen vid nyinköpet. Denna "dubbelbeskattning" uppfattas av medborgarna enbart som klåfingrigt och sniket.

Det frivilliga arbetet i Sverige behöver snarare uppskattas än försvåras. Detta gratisarbete utgör en stor samhällsekonomisk nytta, vilket i pengar kan uppskattas till flera miljarder kronor. Men det allra viktigaste motivet för att uppmuntra frivilligorganisationernas arbete är, enligt vår uppfattning, de sociala insatser som görs inom landet och det bidrag till internationellt hjälparbete som de ger. Här är intäkterna från second hand-butikernas försäljning ovärderlig.

Utöver frivilligarbetet som utförs i butikerna bereder de ofta möjlighet till arbete för personer som inte betraktas som helt anställningsbara på den reguljära arbetsmarknaden. Många kommuner samverkar med bland annat Röda Korsets Kupor för att ordna daglig sysselsättning till människor med funktionshinder.

En eventuell momsbeläggning innebär också ett administrativt merarbete för de ideella organisationerna. Även om det finns många ideellt arbetande personer såär det inte för att utföra "byråkratarbete" som människor engagerar sig. Risken är att ytterligare kostnader läggs på organisationerna genom att man tvingas anställa administratörer.

Frågan har under föregående riksdagsår varit föremål för debatt och frågor i kammaren. Något entydigt svar på att risken för en beskattning definitivt är avförd från regeringens agenda har dock inte lämnats. Berörda organisationer har heller inte fått ett klargörande besked.

Stockholm den 29 september 2004

Linnéa Darell (fp)

Liselott Hagberg (fp)

Anita Brodén (fp)

Anne-Marie Ekström (fp)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämning: 2004-10-05 Hänvisning: 2004-10-14 Bordläggning: 2004-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)