Molntjänster

Motion 2019/20:1485 av Lotta Olsson och Jan R Andersson (båda M)

av Lotta Olsson och Jan R Andersson (båda M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över lagstiftningen då dokument som är viktiga för brottsutredningar flyttats till molntjänster och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Information och data har de senaste decennierna till stor del flyttats från pappersdoku­ment till filer i en dator. Filerna flyttar nu mer och mer ut på så kallade molntjänster. Lagstiftningen runt dokument tillhörande olika verksamheter och personer har dock inte följt med. Det finns idag inget lagstöd för att hämta hem eller använda dokument som lagts i molntjänster som bevis vid brottsutredningar eller rättegångar.

Molntjänster kan idag vara ett sätt att gömma undan dokumentation i laglöst land. Denna lagstiftning behöver därför ses över och moderniseras utifrån de olika lagrings­platser som idag finns för dokumentation.

 

 

Lotta Olsson (M)

Jan R Andersson (M)

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)