Möjligheten för företagare att använda tillfällig föräldrapenning för betalning av HUS-tjänster vid vård av sjukt barn

Motion 2013/14:Sf291 av Hans Backman m.fl. (FP)

av Hans Backman m.fl. (FP)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en möjlighet för företagare att använda tillfällig föräldrapenning för betalning av HUS-tjänster vid vård av sjukt barn.

Motivering

Att kombinera förvärvsarbete med ansvar för små barn är alltid ett pusslande. En företagare med små barn kan ofta ha svårare än många andra att vara hemma med sjuka barn.

Den tillfälliga föräldrapenningens syfte är att barnen ska kunna vara hemma och sjuka med tillsyn och omsorg, utan allt för stort ekonomiskt avbräck. Det har redan införts en möjlighet att anlita en annan person än föräldrarna, under förutsättning att denne har ett jobb de avstår. Vi anser att det också ska ges möjlighet att kunna anlita en person som har till jobb att ta hand om sjuka barn. Tidigare hade ofta kommunerna denna typ av service. Den försvann med den tillfälliga föräldrapenningen.

Idag växer en tjänstebransch redan med hjälp av skattereduktionen för hushållsnära tjänster (HUS-tjänster). Samma person/företag som man anlitar för barntillsyn någon eftermiddag eller kväll skulle även kunna anlitas när vattkopporna slagit till. Det bör bli möjligt att överlåta föräldrapenningen även till den som utför tjänster inom hushållstjänstsystemet. Samtidigt skulle ytterligare en möjlighet till tjänsteutbud skapas för de företag som erbjuder hushållsnära tjänster.

För de fall försäkringen används som delbetalning för barntillsyn ska den beräknas som en genomsnittlig föräldrapenningsersättning inklusive arbetsgivaravgift. På det viset får även den företagande föräldern med lägre inkomst samma betalningsförmåga som höginkomsttagaren. Möjligheten att i stället köpa tjänster skulle skapa ytterligare en ventil i pusslet att få ihop tillvaron som förälder och företagare. Förslaget skulle också vara till särskilt stor nytta för ensamstående föräldrar.

Dagens system med möjlighet till överlåtelse ger ingen garanti för att det är någon person som är lämplig och känd för barnet. Men man litar på föräldrarnas omdöme. Man måste på samma sätt kunna förutsätta att föräldrar är ansvarsfulla och bara skulle utnyttja en utvidgad möjlighet på ett sätt som är bra och tryggt för barnen.

Vi är övertygade om att detta är en möjlighet som skulle skapa större flexi-bilitet och därför på sikt borde gälla för alla föräldrar, men i ett första steg kan det vara lämpligt att införa för egenföretagare.

Stockholm den 30 september 2013

Hans Backman (FP)

Jan Ertsborn (FP)

Maria Lundqvist-Brömster (FP)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-10-03

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)