Möjlighet till föräldraledighet från politiska uppdrag

Motion 2014/15:797 av Emma Carlsson Löfdahl och Bengt Eliasson (FP)

av Emma Carlsson Löfdahl och Bengt Eliasson (FP)

 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om möjlighet att vara föräldraledig från alla former av politiska uppdrag.

Motivering

För att få en demokrati som fungerar måste vi ha politiker med olika bakgrund och erfarenhet och i alla åldrar. En grupp som är underrepresenterad i politiska församlingar är småbarnsföräldrar. De är också den största gruppen som väljer att hoppa av sina politiska uppdrag. En anledning kan vara att man inte har möjlighet att vara föräldraledig från sitt uppdrag i kommuner och landsting.

Även om man bara är ”fritidspolitiker” kan det innebära en stor arbetsbörda som kan vara svår att kombinera med små barn. En del föräldrar löser detta utan problem medan många väljer att avsäga sig sina uppdrag för att de inte får tillvaron att gå ihop. Om man tillhör ett större parti finns det ofta ett flertal ersättare som kan gå in en kortare period, om man däremot tillhör ett mindre parti finns det ofta bara en ersättare och situationen blir sårbar.

I vissa fall har man också ett fast arvode som ordinarie ledamot och det känns inte bra att få detta utan att fullfölja sitt uppdrag och låta en ersättare hoppa in.

Möjligheten att vara föräldraledig från dessa uppdrag bör införas och kan då nyttjas om föräldern så önskar. Om vi menar allvar med att vi vill ha politiker i varierande åldrar så anser jag detta vara en mycket viktig förändring för att nå målet.

.

Emma Carlsson Löfdahl (FP)

Bengt Eliasson (FP)

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-06 Granskad: 2014-11-07 Hänvisad: 2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)