Möjlighet för fler att åka tåg i Mälardalen och Värmland

Motion 2022/23:1256 av Camilla Hansén m.fl. (MP)

av Camilla Hansén m.fl. (MP)

 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att bygga dubbelspår på Mälarbanan och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att bygga dubbelspår på Värmlandsbanan och tillkännager detta för regeringen.
  3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att bygga Nobelbanan mellan Örebro och Kristinehamn och tillkännager detta för regeringen.
  4. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att svenska regeringen ska driva att Oslo–Stockholm pekas ut som en viktig korridor i EU:s tåginfrastruktur och tillkännager detta för regeringen.
  5. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen tillsammans med norska regeringen bör uppdra åt lämpliga myndigheter att genomföra de resterande utredningar och analyser som krävs för att kunna starta de regionala projekt som behövs för att kunna åka tåg hela sträckan mellan Oslo och Stockholm på under tre timmar och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Satsningen på att kunna åka tåg mellan Oslo och Stockholm på under tre timmar, Oslo-Stockholm 2.55, är en viktig satsning för att minska utsläpp från flyget och öka möjligheterna att åka tåg som går i tid regionalt längsmed hela sträckan.

En av insatserna som behövs för att korta restiden mellan huvudstäderna som också gör stor regional nytta är att bygga ut Mälardalsbanan till dubbelspår.  En arbetspendlare kan korta sin restid mellan Stockholm och Örebro med 20 minuter, och kapaciteten ökar på flera sätt om det finns dubbelspår på Mälarbanan. Om man dessutom gör det möjligt att öka hastigheten går det att ytterligare korta restiden gör att resan Örebro-Västerås-Stockholm gå på 1 timme och 15 min.

En annan insats som kortar restiden mellan huvudstäderna och som också gör stor regional nytta är att bygga ut Värmlandsbanan med dubbelspår och att bygga Nobelbanan. Den utbyggnaden är nödvändig för att nå målet Oslo-Stockholm 2.55, och gör dessutom stor regional nytta när den förbättrar möjligheten till arbetspendling med tåg från Örebro västerut mot Kristinehamn, Karlstad och Värmland. Där många nu tar bilen mellan Örebro och Karlstad skulle snabb och enkel tågpendling ha stor regional betydelse för arbetspendlingen. Att pendla mellan Västerås och Karlstad med tåg på rimligt tid utan byten skulle vara en stor förändring som ger nya möjligheter till såväl kompetensförsörjning som turism och kulturupplevelser. Inom regionen Karlstad- Örebro-Västerås-Eskilstuna bor 1 miljon människor som knyts närmare varandra när tågresandet underlättas.

Dubbelspår på Mälarbanan, att bygga Nobelbanan och dubbelspår på Värmlandsbanan är ett bra exempel på när förbättringar av en regional del av en längre sträcka gör stor nytta både för lokala resenärer och för övergripande målet: att kunna åka tåg snabbt, bekvämt och hållbart mellan Stockholm och Oslo så att de ohållbara flygresorna blir överflödiga.

 

 

Camilla Hansén (MP)

Marielle Lahti (MP)

Emma Nohrén (MP)

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-22 Granskad: 2022-11-23 Hänvisad: 2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (5)