Möjlighet att vara folkbokförd på två adresser

Motion 2013/14:Sk339 av Emma Carlsson Löfdahl (FP)

av Emma Carlsson Löfdahl (FP)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att en översyn bör göras av möjligheten att vara folkbokförd och beskattad på två adresser.

Motivering

Förr bodde man oftast på samma ställen under hela sitt liv och man var väldigt begränsad på grund av dåliga kommunikationer. Men tiderna förändras och idag flyttar man runt på ett helt annat sätt. Arbetsmarknaden gör också att man veckopendlar mellan bostaden och arbetsplatsen. Flertalet har, på pappret, både permanent boende och ett fritidsboende. I verkligheten tillbringar man halva tiden på ”fritidsboendet” och halva tiden i det ”permanenta” boendet. Detta gör att man nyttjar den kommunala servicen på båda boendeorterna, men man betalar skatt i endast en bostadsort.

En översyn bör göras för att modernisera möjligheten att vara skriven och skatta i två olika kommuner. Då skulle lagen bli anpassad till dagens verklighet och inte som det såg ut i Sverige för många år sedan.

Stockholm den 24 september 2013

Emma Carlsson Löfdahl (FP)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-10-03

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)