Möjlighet att själv lägga valsedel i vallokalen

Motion 2021/22:1223 av Hans Hoff (S)

av Hans Hoff (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över förutsättningarna för att i vallagen införa en möjlighet för väljare att själva lägga sin valsedel i valurnan och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverige är en av världens mest utvecklade demokratier och har ett stabilt och robust valsystem som garanterar den enskilde väljaren rösträtt i allmänna, hemliga val med lika rösträtt. Inget system är dock så bra att det inte kan riktas kritik och göras förbättringar. Sverige har tidigare kritiserats internationellt för att man som väljare tar sin valsedel i offentligheten. Det är en kritik som nu lett till skärpta regler och bättre bevarad valhemlighet.

Av tradition går ett svenskt val till så att väjaren går bakom en skärm och stoppar sin valsedel i ett kuvert som försluts. Väljaren går sedan till valurnan med sitt kuvert där detta överlämnas till en valförrättare. Medan en valförrättare prickar av väljaren i röstlängden så lägger en annan valförrättare kuvertet i urnan.

För en del väljare är det väldigt viktigt att man själv avger sin röst själv. Just momentet att en tjänsteperson läger väljarens röst i röstlådan uppfattas som kränkande för vissa väljare.

Det borde i vallagen öppnas en möjlighet för den väljare som så önskar att själv kunna lägga sin röst i röstlådorna.

Hans Hoff (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-09-30 Granskad: 2021-09-30 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)

Avsändare