Möjlighet att ha fler än två vårdnadshavare

Motion 2019/20:3279 av Teres Lindberg m.fl. (S)

av Teres Lindberg m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga möjligheten att barn ska kunna ha fler än två juridiska vårdnadshavare och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Det moderna samhällets familjekonstellationer ställer nuvarande lagstiftning gällande vårdnadshavare inför utmaningar som begränsar barnens möjligheter. Samtidigt exkluderas föräldrarnas partners, eller andra personer som fungerar som barnets föräldrar men inte är biologiska föräldrar, från den juridiska rätten att vara med och fatta beslut rörande barnet.

Tydligast blir problemen för barn som lever med skilda föräldrar och för barn som har kommit till när två samkönade par har valt att skaffa barn gemensamt. För barnen innebär det att de i lagens mening har två vårdnadshavare de biologiska föräldrarna, som kan fatta beslut rörande till exempel skola, sjukvård och annat.

Vi menar att det faktum att ett barn endast kan ha två vårdnadshavare inte kan anses vara för barnens bästa. Inte heller speglar lagstiftningen den verklighet många lever i. Därför menar vi att regeringen bör överväga att lagen ändras på sådant sätt att det skall vara möjligt för barn att ha fler än två vårdnadshavare.

 

 

Teres Lindberg (S)

 

Anders Österberg (S)

Anna-Caren Sätherberg (S)

Anna Wallentheim (S)

Carina Ödebrink (S)

Caroline Helmersson Olsson (S)

Dag Larsson (S)

Daniel Andersson (S)

Denis Begic (S)

Elin Gustafsson (S)

Eva Lindh (S)

Fredrik Lundh Sammeli (S)

Gunilla Carlsson (S)

Hannah Bergstedt (S)

Hans Ekström (S)

Helén Pettersson (S)

Hillevi Larsson (S)

Johan Büser (S)

Johanna Haraldsson (S)

Kadir Kasirga (S)

Kalle Olsson (S)

Kristina Nilsson (S)

Lawen Redar (S)

Linus Sköld (S)

Magnus Manhammar (S)

Marianne Pettersson (S)

Olle Thorell (S)

Roza Güclü Hedin (S)

Sara Heikkinen Breitholtz (S)

Serkan Köse (S)

Sultan Kayhan (S)

Thomas Hammarberg (S)

Yasmine Bladelius (S)

Åsa Eriksson (S)

Åsa Karlsson (S)

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)