Möjlighet att arrangera Systembolagets dryckesauktioner i Göteborg

Motion 2012/13:So313 av Leif Pagrotsky (S)

av Leif Pagrotsky (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om dryckesauktioner.

Motivering

Systembolaget har under flera år anordnat auktionsförsäljning av alkoholhaltiga drycker. Dessa har enligt Systembolaget rönt betydande intresse bland både köpande och säljande samlare och verksamheten utökas steg för steg.

Auktionerna arrangeras i samarbete med Stockholms Auktionsverk och sker i det bolagets lokaler i Stockholm.

Systembolaget låter inte någon annan anordna dessa auktioner, varför inga sådana kan äga rum utanför Stockholm. Bolaget har under flera års dialog inte besvarat Göteborgs Auktionsverks erbjudande om att anordna dryckesauktioner i Göteborg. Andra orter i landet har säkert visat intresse.

Jag tycker inte detta är en rimlig ordning och föreslår att regeringen ger direktiv till sitt helägda bolag Systembolaget AB att ge också seriösa auktionsförrättare utanför Stockholm möjlighet att samarbeta om dessa uppskattade samlarauktioner.

Stockholm den 28 september 2012

Leif Pagrotsky (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 2012-10-02

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)