Möjliggör för fler att starta företag

Motion 2018/19:1895 av Hampus Hagman (KD)

av Hampus Hagman (KD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda frågan om att möjliggöra skattefritt sparande till kapitalinsatsen till ett aktiebolag och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Det krävs i dag i Sverige minst 50000 kronor i aktiekapital för att starta ett företag, men det finns många människor som saknar dessa medel. I Danmark finns ett system med entreprenörskonto, kallat ehrvervskonto, som gör det möjligt att i deklarationen göra en skattefri avsättning av pengar som endast får användas till kapitalinsatsen i ett nystartat eget företag. Detta system underlättar för fler att kunna starta ett eget företag, då det blir enklare att spara ihop de pengar som krävs. Företagande är grunden för välstånd och välfärd och det är i de små företagen som nya jobb växer fram. Det behövs därför fler företag och staten behöver förenkla för fler att starta upp. Därför behöver ett system likt det i Danmark införas.

Hampus Hagman (KD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-29 Granskad: 2018-11-29 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)