Modernisering av alkohollagen

Motion 2021/22:2090 av Noria Manouchi (M)

av Noria Manouchi (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att avskaffa kravet på matservering för alkoholservering och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

För den som vill servera alkohol i Sverige ställs en rad krav i alkohollagen. Det finns givetvis krav som är fullt rimliga, men också en del krav som inte fyller någon annan funktion än att utgöra byråkratiska hinder mot företagare helt utan koppling till det sociala skydd som alkohollagen syftar till. Ett sådant är kravet på eget kök i anslutning till serveringslokalen och tillhandahållande av lagad mat.

Följden av regleringen är att kommunala tjänstemän runt om i landet ägnar sin tid åt att bedöma restaurangmenyer utifrån mängden olika maträtter, huruvida dessa egentligen är tillredda eller inte och i vilken typ av kök som maten är tillredd. Det är en omodern hantering av alkoholfrågor där många aktörer i restaurangbranschen inte passar in trots att de är lika skötsamma som andra.

Istället bör tillsynen helt och hållet fokusera på frågor som faktiskt är relevanta för bedömningen om tillståndshavarens verksamhet leder till alkoholkonsumtion som är skadlig eller inte. Vad som finns på en restaurangmeny säger ingenting om tillståndshavarens förmåga att följa alkohollagens bestämmelser i övrigt. Hur många förrätter, huvudrätter eller efterrätter som finns på menyn är inte relevant för om tillståndshavaren till exempel serverar minderåriga, finansierar sin verksamhet med svarta pengar eller om det i allmänhet råder ordning och nykterhet. Tvärtom tar det onödigt med tid och resurser från sådant som bör granskas. Därför bör kravet på matservering för alkoholservering avskaffas.

Noria Manouchi (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-01 Granskad: 2021-10-01 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)