Mobiltäckning i hela landet

Motion 2021/22:1947 av Lotta Olsson (M)

av Lotta Olsson (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om mobiltelefontäckning i hela landet och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Tillgång till fungerande mobiltelefoni är idag en förutsättning för att man ska kunna bo och verka i hela landet. Inte minst för många företagare krävs ständig tillgänglighet via mobiltelefon. Trots detta är täckningen i stora delar av Sverige mycket bristfällig. Inte minst gäller detta i delar av Bergslagen och Norrland. Mobiltelefonimarknaden domineras idag av några stora aktörer som var och en ansvarar för att placera ut sina mobilmaster. Mångfalden av aktörer har varit bra för Sverige då den pressat priser till gagn för konsumenterna. Dock har det också bidragit till att på en ort där en typ av mobilabonnemang fungerar utmärkt är det helt omöjligt att utnyttja ett annat. Ett sätt att öka mobiltäckningen för samtliga konsumenter är att mobiloperatörerna i högre grad än idag nyttjar varandras mobilmaster i de fall då de själva inte kan ge täckning till sina kunder. Då det i huvudsak rör sig om glesbygdsområden där endast ett fåtal av alla konsumenter befinner sig borde detta vara möjligt utan att systemen överbelastas. Regeringen bör därför se över vad den kan göra för att underlätta ett sådant mer effektivt utnyttjande av det svenska mobilnätet.

Lotta Olsson (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-01 Granskad: 2021-10-01 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)