Mobiltäckning även där marknaden är svag

Motion 2019/20:2620 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. (S)

av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om mobiltäckning i områden dit marknadskrafterna inte når och vikten av mobiltäckning i hela landet och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Avsaknad av mobiltäckning innebär i praktiken att vara utestängd från väsentliga delar av det moderna samhället. Har man däremot en bättre täckning öppnar sig helt andra möjligheter till delaktighet på lika villkor, oavsett var i landet man bor.

En god möjlighet till uppkoppling är helt avgörande för utveckling och tillväxt men också för vardagsliv i hela landet.

Även om mycket har hänt de senaste åren genom ett målmedvetet regeringsarbete med utbyggnad av bredband finns det fortfarande delar av svensk landsbygd där många medborgare hamnar i ouppkopplat läge. Man stängs därmed ute från många av de möjligheter till interaktion, informationsinhämtning och service som erbjuds digitalt.

På samma sätt som satsningarna på bredbandsutbyggnad i landsbygdsprogrammet måste det betraktas som ett samhälleligt, gemensamt, ansvar att säkerställa god täckning för telefoni och mobilt bredband i områden dit marknadskrafterna inte når, genom exempelvis samhällsmaster. Snabb uppkoppling i hemmet är således viktigt men inte tillräckligt. Smartphones, läsplattor och klockor har förändrat våra surfvanor i grunden och mer och mer av det som vi förväntar oss ska fungera i vår vardag är beroende av mobiltäckning. Sannolikt har vi bara sett början på en utveckling där allt fler uppkopp­lade enheter integreras i våra vardagsprodukter.

Avsaknad av mobiltäckning innebär i praktiken att vara utestängd från väsentliga delar av det moderna samhället. Omvänt kan sägas att med bättre täckning öppnar sig helt andra möjligheter till delaktighet på lika villkor, även för dem som bor långt ifrån


storstadsområden. Mobiltäckning är en statlig angelägenhet som inte kan begränsas till marknadens ramar.

Fredrik Lundh Sammeli (S)

Ida Karkiainen (S)

Linus Sköld (S)

Hannah Bergstedt (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)