Omfattande planerat tekniskt arbete

Under måndagen pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen. Under arbetet genomförs olika testsändningar från kammaren. Det kommer även att publiceras sändningar i webb-tv-arkivet. Delar av det som visas i webbplatsens kalender för måndag 23 maj är testinformation. Arbetet är ett led i att modernisera tekniken för webb-tv på riksdagen.se. Vid frågor kontakta riksdagsinformation.

Mobilnät på landet

Motion 2021/22:3264 av John Widegren (M)

av John Widegren (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utarbeta en strategi så att hela Sverige snarast får mobiltelefontäckning, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

År 2021 finns det fortfarande väldigt många platser som saknar täckning för mobiltelefoni i Östergötland och Sverige. Detta har blivit en symbol för hur landsbygden särbehandlas på ett negativt sätt för människor som har både sitt liv och sitt verkande på landsbygden. Det innebär inte bara stora säkerhetsrisker utan försvårar också för näringarna. Näringar som är viktiga för att landsbygden ska fungera men också många gånger de näringar som faktiskt ska stå för den viktigaste delen i en omställning till ett mer miljö- och klimatsmart samhälle. Denna orättvisa måste få ett slut och människor på landsbygden ska kunna avnjuta samma service i fråga om mobiltelefoni som övriga samhället. Därför behöver en strategi tas fram så att hela Sverige snarast har mobiltelefontäckning.

John Widegren (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-04 Granskad: 2021-10-04 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)