Mobilförbud i vallokalerna

Motion 2021/22:3079 av Joakim Sandell och Jasenko Omanovic (båda S)

av Joakim Sandell och Jasenko Omanovic (båda S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga behovet av ett mobilförbud i vallokalerna och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Att upprätthålla valhemligheten är grunden för fria val. Av det skälet måste du vara ensam när du går in i valbåset. Partner eller släktingar får inte följa med. En del länder har förbjudit mobiltelefoner i vallokalen. Detta för att till exempel försvåra för att sälja röster eller utpressning för att lägga rösten på en vis kandidat/parti. Nu är inget av detta ett stort problem i Sverige. Men för att upprätthålla och stärka valhemligheten kan ett mobilförbud vara en väg att gå. Om det finns minsta tvivel att det föreligger en påverkan på en väljare att rösta på ett visst sätt, är ett foto från valbåset ett sätt att ”bevisa” hur man har röstat. Den möjligheten tycker vi ska övervägas att ta bort.

Joakim Sandell (S)

Jasenko Omanovic (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-04 Granskad: 2021-10-04 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)